KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

formularz pit

Książka przychodów i rozchodów to ewidencja bieżących operacji gospodarczych w uproszczonej formie. System księgowości polega na ścisłej rejestracji przychodów ze sprzedaży, zakupów towarów lub materiałów oraz wydatków, zapisywanych pojedynczo w księdze po dokonaniu transakcji. Brak jest możliwości rejestracji operacji bankowych, kontroli należności i zobowiązań oraz zmian w kapitale.

Operacje gospodarcze są rejestrowane chronologicznie i klasyfikowane według poszczególnych pozycji wymienionych w księdze rozchodów i przychodów. Na podstawie zapisanych operacji w książce przychodów i rozchodów dokonuje się ustalenia podstawy opodatkowania.

Księga została przewidziana wyłącznie do celów podatkowych. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów wyłącza stosowanie opodatkowania w formie zryczałtowanej (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) i karta podatkowa.

Księgę zakłada się według wzoru określonego w załączniku do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia rozchodów i przychodów. Przepisy prawa podatkowego nakładają obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów na: osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą; spółki cywilne osób fizycznych wykonujących pozarolniczą działalność gospodarczą, w tym również działalność w zakresie wolnych zawodów; osoby wykonujące działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tych ksiąg.

kontakt

FORMULARZ KONTAKTOWY

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Wyrażam zgodę na wykorzystanie podanych informacji tylko na potrzeby tego zgłoszenia.

Invalid Input
logoDolne

Moje Podatki Sp. z o. o

ul. Montwiłła 55

05-825 Grodzisk Mazowiecki

 

 

Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili. Powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.

Henry Ford